Waar kunnen wij u mee helpen?

Griep- en Pneumokokkenvaccinatie 2020

Het is weer tijd voor de griepvaccinaties!
Dit jaar anders dan u van ons gewend bent in 2 dagen én sommige mensen krijgen 2 prikken (ook de pneumokokkenvaccinatie).

Prikdagen zijn:
Donderdag 22 oktober van 8.00 - 18.00 uur voor patiënten van dr. Vochteloo
Donderdag 29 oktober van 8.00 - 18.00 uur voor patiënten van dr. Smit

We proberen het zo veilig mogelijk te organiseren in deze corona-tijd. Maar vragen u hulp daar wel bij:

 • Draag een mondkapje!! Wij stellen het verplicht deze dagen
 • Houd u aan de 1,5 meter afstand in de rij
 • Volg de aanwijzingen op van de medewerkers en ga NIET in discussie.
 • Ga met de rug naar de prikster staan en ontbloot vroegtijdig uw bovenarm
 • Vergeet uw oproepbrief niet!

 

Welkom bij huisartsenpraktijk de Pleiaden

U bevindt zich op de algemene pagina van de huisartsenpraktijken van dokter Vochteloo en dokter Smit. Beide zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum De Pleiaden.

In de praktijken werken betrokken en toegankelijke huisartsen, praktijkassistenten en praktijkondersteuners. We hanteren een moderne en professionele praktijkvoering met een uitgebreid zorgaanbod.

In verband met de COVID 19 Pandemie kunnen wij u helaas niet de zorg leveren die u van ons gewend bent. Een aantal dingen zijn aangepast: 

 • Spreekuur consulten worden slechts voor noodzakelijke klachten verricht. Heeft u klachten, schroom dan niet om te bellen. Samen met de assistente kunt u overleggen of een consult nodig is of niet. 
 • Veel vragen kunnen ook online beantwoord worden via het menu "Stel een vraag". 
 • Het maken van afspraken op het spreekuur kan tijdelijk alleen telefonisch.
 • U mag de praktijk helaas alleen betreden als u een afspraak heeft. 

Als u een afspraak heeft gekregen, volg dan de aanwijzingen die de assistente u geeft.
- Kom precies op het aangegeven tijdstip en meld u bij de balie.
- Draag een mondkapje.
- Kom alleen!
- Houdt 1,5 meter afstand van anderen.

Wij volgen de landelijke richtlijnen en adviezen zo goed mogelijk, en we hopen op uw begrip. Voor uw én onze gezondheid! 

Via het menu Onze Zorgverleners kunt u kiezen voor de specifieke informatie per huisarts.

MijnGezondheid.net

005029B-89-Inlogbutton-MGN.gif

Huisartspraktijk De Pleiaden nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te creëren op MijnGezondheid.net of via de app MedGemak.
Op dit patiëntenportaal krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische dossier. Verder kunt u herhaalmedicatie aanvragen, een afspraak maken, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.

Wilt u alleen online afspraken maken dan is aanmelden niet nodig. U ontvangt dan echter geen herinnering of bevestiging van uw gemaakte afspraken.

Om goede zorg te kunnen blijven realiseren neemt de praktijk, vanwege de huidige praktijkgrootte, geen nieuwe patiënten meer aan. 

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Openingstijden

Overige informatie

 • Missie

  De praktijk levert huisartsgeneeskundige zorg aan haar patiëntenpopulatie in Hoogezand-Sappemeer; deze zorg bestaat uit adequate hulpverlening bij acute medische zaken en een toegankelijke zorg voor overige medische problemen en daaraan gerelateerde vragen.

  Wij willen een open en eerlijke uitstraling hebben. Bij ongeacht welke hulpvraag proberen we te zoeken naar de achtergrond hiervan en we proberen daar samen een antwoord op te geven.

  Daarin is patiëntgerichtheid en betrokkenheid een belangrijke waarde.

  We bieden zorg zoals een moderne huisartsenpraktijk dat hoort te doen. We begeleiden chronisch zieken met speciale spreekuren voor diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Een belangrijk onderdeel daarvan is primaire en secundaire preventie. Dit kan worden bewerkstelligd door informatie en gedragsverandering: een samenspel tussen zorgverlener en patiënt. Dit vergt voldoende kennis en professionaliteit en daarom achten wij scholingen, overlegvormen en feedback zeer belangrijk.

  Visie

  Huisartsenpraktijk De Pleiaden is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen de praktijken van de huisartsen van Cleef en Hoekstra en is daarmee een HOED (Huisartsen onder een dak).

  Op 1 april 2014 heeft dhr. W.R. Vochteloo de praktijk van huisarts van Cleef opgevolgd en mevr. C. Smit-Oosterhuis per 01-01-2019 de praktijk van dr. Hoekstra.

  We streven naar een samenwerkende huisartsenpraktijk met uitmuntend niveau van patiëntenzorg. Door middel van het accreditatie traject van de NHG, dat wij in 2013 zijn gestart, blijft de praktijk zich verbeteren om een blijvende garantie van goede zorg te kunnen bieden.

  We bestendigen de ketenzorg en richten ons ook hierin op een goede samenwerking met andere disciplines.

  De praktijkondersteuner GGZ heeft een belangrijke rol in de zorg voor psychosociale problematiek binnen de praktijk. Hiermee kan een gerichtere verwijzing naar de 2e lijn vorm krijgen.

  De praktijk wil zich binnen de wijk Woldwijck in samenwerking met de andere zorgaanbieders van ons gezondheidscentrum de Pleiaden manifesteren als een toekomstgerichte partner in de opzet en uitvoering van wijkgerichte zorg. Door het landelijk beleid worden meer taken in de zorg overgedragen aan de gemeente. De samenwerking in de wijk biedt mogelijkheden om meer gerichte zorg te leveren.
  Er wordt nauw samengewerkt met de Sociale Teams in Hoogezand en het WISP (WijkInformatieSteunPunt) om dit te realiseren.

  De praktijken leveren gezondheidszorg in de postcodegebieden: 9601, 9602, 9605, 9606, 9611 en 9615.

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of langs komt aan de balie. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

  Daarnaast heeft de assistente een zelfstandig spreekuur, waar u terecht kunt voor diverse zaken, zoals:

  • Het cardiovasculair risicomanagement (onder supervisie van uw huisarts en praktijkondersteuner Jolanda Rieks)
  • Diabetescontroles (onder supervisie van uw huisarts)
  • Wratbehandeling met stikstof of monochloorazijnzuur
  • Wondbehandeling
  • Oren uitspuiten
  • Het verwijderen en/of plaatsen van hechtingen
  • Urine-onderzoek incl. zwangerschapstest
  • Bloedafname
  • Injecteren
  • ECG’s
  • Vaatonderzoek (Enkel/Arm Index)
  • OSAsense onderzoek naar slaapapneu
  • Holterfoon/eventrecorder
  • SOA spreekuur
  • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

   

  De zorgverlening door onze assistentes wordt verleend in nauwe samenwerking met uw huisarts. Al onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig (na-)scholingen. Ook worden ze jaarlijks door ons getoetst op hun vaardigheden.

  U kunt ook regelmatig geholpen worden door een stagiaire van de opleiding voor doktersassistente. Wij achten het als praktijk belangrijk dat er voldoende scholing geboden wordt en coachen minimaal 2 x per jaar een student.

   

 • Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren.
  Bij het maken van een afspraak is er op uw komst gerekend. Door niet te komen, benadeelt u andere mensen die op dat moment wel terecht hadden gekund.
  Zeker in de spreekuren van de praktijkondersteuners is dit erg vervelend, omdat dit afspraken betreft van meestal 30 – 50 minuten. Hier staan lange wachttijden voor.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt of mailt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Telefoonnummer Huisartsenpraktijk Hoekstra 0598 – 320 186
  Emailadres: praktijkhoekstra.pleiaden@ezorg.nl

  Telefoonnummer Huisartsenpraktijk Vochteloo 0598 – 320 287
  Emailadres: praktijkvochteloo.pleiaden@ezorg.nl

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

  Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend niet verschijnen op een afspraak zullen hiervoor een nota ontvangen van € 18,15.

  Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

  Patiënten die twee keer niet verschijnen bij de POH-GGZ (Gwen vd Sluis) zonder te bellen ontvangen een nota van €50.

  Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet lukt om tijdig af te zeggen. Echter wij gaan er van uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

  Het aantal patiënten dat niet op komt dagen op de afgesproken tijd is helaas toegenomen. We zien ons daarom genoodzaakt om deze regeling te treffen conform landelijke richtlijnen (Landelijke Huisartsenvereniging).

 • Door de toenemende bezuinigingen is de zorg voor psychische klachten steeds meer naar de huisarts verschoven. Daarom is er een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ) in de praktijk werkzaam.

  In overleg met of op advies van uw huisarts kunt u naar haar worden verwezen voor nadere begeleiding of behandeling. Zij kan ook samen met u bekijken of het nodig is om verder doorverwezen te worden. Mocht dit het geval zijn dan wordt samen bepaald welke therapeut of instelling in uw specifieke geval het meest geschikt is.

  Deze psychologische zorg wordt vergoed door de ziektekostenverzekering en valt niet onder het eigen risico.

  Voorbeelden van problemen:

  – overspannen/burn-out

  – angstklachten

  – somberheidsklachten

  – dwangmatige handelingen

  – rouwverwerking

  – gezins- of relatieproblematiek

   

  De POH-GGZ heeft een eigen klachtenregeling waarover zij u zal informeren. Ook is zij aangesloten bij een aparte geschillencommissie, indien u er samen niet uitkomt.

   

   

 • Uw Persoonsgegevens en Privacy in onze praktijk.

  Algemeen 

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   Huisartsenpraktijk 

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk De Pleiaden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen deze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de balie) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk De Pleiaden t.a.v. uw eigen huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk De Pleiaden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Pleiaden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk De Pleiaden wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP, Doktersdienst Groningen). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

  Hoogezand, januari 2019

  C. Smit-Oosterhuis, huisarts

  W.R. Vochteloo, huisarts

 • Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling.

  De huisarts en zijn praktijkmedewerkers stellen het op prijs als u ons daar direct op aanspreekt. Wij kunnen in een gesprek uw zorgen en onvrede bespreken en proberen daar een oplossing voor te vinden.

  Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit één voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissiewordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op skge.nl

  Klachtenformulier

  Wij verzoeken u onderstaande velden volledig in te vullen en uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

  Wij streven er naar uw klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  • Graag hier de naam invullen zoals u binnen onze praktijk ingeschreven staat.

Medewerkers

W. R. Vochteloo
Praktijkhoudend Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag.

C. Smit-Oosterhuis
Praktijkhoudend Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

H. Heineman
Waarnemend huisarts

Aanwezig als extra huisarts op maandag.

Op donderdag werkt zij voor dokter Smit.

 

Grytsje Joustra
Huisarts in opleiding

Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zij werkt onder supervisie van dokter Vochteloo.

Lees meer..

Jolanda Rieks
Praktijkmanager en POH

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees meer

Marian Zinger
Praktijkondersteuner

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Lees meer

Heidi van der Laan
Praktijkondersteuner

Aanwezig op dinsdag, donderdagmorgen en vrijdag.

Lees meer

Gerda
Praktijkassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen.

Dian
Praktijkassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Welmoet
Praktijkassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag-, donderdagmorgen en vrijdag.

Lisanne
Praktijkassistente

Aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Amber
Praktijkassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Gwen van der Sluis
POH- GGZ

Aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Lees meer...

Qualizorg

UW MENING TELT!

Als praktijk zijn we al jaren kritisch aan het het kijken naar onze werkwijzes en praktijkvoering. Hoe is de zorg die we leveren? Hoe functioneel is onze praktijk? Waar is verandering nodig?
We worden regelmatig getoetst op onze kwaliteit en dienstverlening door de NPA en we mogen ons al enkele jaren verheugen op zeer positieve beoordelingen.
Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We blijven kritisch kijken.

En daarvoor hebben we uw hulp ook nodig. We vragen u onderstaand formulier in te vullen en te verzenden aan de NPA. Op deze manier telt ook uw mening mee!  Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking.

Klik op de volgende link en u wordt doorgestuurd naar de bewuste vragenlijst (ca. 5-10 min.) Vragenlijst De Pleiaden

 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net