« terug naar vorige pagina

POH-GGZ

Heb je last van psychische klachten?

Je bent niet alleen. 1 op de 4 mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische klachten. Medische en psychische klachten blijken daarbij vaak samenhang te hebben. Denk maar aan hoofdpijn- en stressklachten. Daarom werken onze huisartsen en praktijkondersteuners nauw met elkaar samen. Onze POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg) heet Gwen van der Sluis en werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Ze werkt voor en onder verantwoordelijkheid van zowel dokter Smit, dokter Vochteloo en onze vaste waarnemend huisarts, dokter Rozeman.

 

Je kunt door onze huisartsen naar Gwen doorverwezen worden wanneer je lichte tot matige psychische klachten hebt waarbij de verwachting is dat je met een korte behandeling middels coachende gesprekken weer voldoende op weg geholpen zult zijn.

In het intakegesprek brengt Gwen met jou je klachten, problemen en vragen in kaart. Ook vertel je over de geschiedenis van je klachten en wat je al geprobeerd hebt om van je klachten af te komen. Vervolgens adviseert Gwen je over een mogelijke aanpak van je klachten. Meestal gaat het dus om vervolggesprekken bij de POH-GGZ, soms in combinatie met een online E-health behandeling (modules over een bepaald thema die je gemaild worden), een specifiek (werk)boek, of een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling.

 

Praktisch:

  • Deze psychologische zorg wordt vergoed door de ziektekostenverzekering, valt onder huisartsenzorg en kost je dus niet je eigen risico.
  • De POH-GGZ heeft een wachtlijst van enkele weken. Wij vragen daarom om binnen 24 uur een consult af te bellen of te verplaatsen wanneer u niet kunt. Anders zijn wij genoodzaakt je het POH-GGZ consult van 50 euro in rekening te brengen.
  • Mochten jullie er samen -of met behulp van de huisarts- er niet echt uitkomen en je wilt een klacht indienen, dan heeft de POH-GGZ een eigen klachtenregeling en is aangesloten bij een externe geschillencommissie.