« terug naar vorige pagina

Arts in opleiding

Sinds 1 maart leidt dokter Vochteloo artsen op tot huisarts. U kunt dus een arts tegenkomen die in opleiding is.

Een huisarts is ook specialist
De huisarts in opleiding heet aios: arts in opleiding tot specialist. Immers: de huisarts is op zijn of haar gebied ook een specialist! Het eerste jaar van de opleiding is een stagejaar bij een huisarts-opleider. In dat jaar leert de arts vooral over veel voorkomende en acute klachten. In het tweede jaar loopt de arts stage in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een GGZ-instelling.
Het derde jaar: weer stage bij een huisarts. De derdejaars aios leert vooral over de chronische zorg (zoals diabetes) en over de zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte.

Afspraak bij de aios
De assistente zal u bij het maken van een afspraak vragen of u bij de aios op het spreekuur wilt komen. De aios bespreekt ieder contact met u na met uw huisarts. Het staat u natuurlijk vrij om te kiezen voor een afspraak met de eigen huisarts. Maar bedenk dat de arts-in-opleiding het vak huisarts alleen kan leren door patiënten te zien. Maak dus ook eens een afspraak bij de aios.

Huisartsenpraktijk De Pleiaden beschouwt het als haar taak om te zorgen dat er voldoende nieuwe zorgverleners worden opgeleid.