« terug naar vorige pagina

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling.

De huisarts en zijn praktijkmedewerkers stellen het op prijs als u ons daar direct op aanspreekt. Wij kunnen in een gesprek uw zorgen en onvrede bespreken en proberen daar een oplossing voor te vinden.

Hiervoor kunt u bijgaand formulier gebruiken.

Klachtenformulier

Wij verzoeken u onderstaande velden volledig in te vullen en uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. Wij streven er naar uw klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  • Graag hier de naam invullen zoals u binnen onze praktijk ingeschreven staat.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit één voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissiewordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op skge.nl